Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΤΑΞΗ: Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΟΝΟΜΑ:
ΤΜΗΜΑ: Γ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΚΕΙΜΕΝΟ (Ενότητα 8 )


Λέγεται γον ν Σικελία (ε γάρ καί μυθωδέστερόν στιν, λλ’ ρμόσει καί μν πασι τος νεωτέροις κοσαι) κ τς Ατνης ύακα πυρός γενέσθαι· τοτον δέ εν φασιν πί τέ τήν λλην χώραν, καί δή καί πρός πόλιν τινά τν κε κατοικουμένων. Τούς μέν ον λλους ρμσαι πρός φυγήν, τήν ατν σωτηρίαν ζητοντας, να δέ τινα τν νεωτέρων, ρντα τόν πατέρα πρεσβύτερον ντα καί οχί δυνάμενον ποχωρεν, λλά γκαταλαμβανόμενον, ράμενον φέρειν. Φορτίου δ’, ομαι, προσγενομένου καί ατός γκατελήφθη. θεν δή καί ξιον θεωρσαι τό θεον, τι τος νδράσιν τος γαθος εμενς χει. Λέγεται γάρ κύκλ τόν τόπον κενον περιρρεσαι τό πρ καί σωθναι τούτους μόνους, φ’ ν καί τό χωρίον τι καί νν προσαγορεύεσθαι τν εσεβν χρον· τούς δέ ταχεαν τήν ποχώρησιν ποιησαμένους καί τούς αυτν γονέας γκαταλιπόντας, παντας πολέσθαι
                                                                                       

1.   Να μεταφράσετε το αρχαίο κείμενο που βρίσκεται μέσα στην παρένθεση.

(4 μονάδες)

2. Ποιο περιστατικό διηγείται ο Λυκούργος, για να καταδείξει ότι οι θεοί τιμούν το σεβασμό προς τους γονείς;

                                                                                                                        (4 μονάδες)

3. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:

ν Σικελία:

πασι:

σωτηρίαν:

τήν λλην:

τόν πατέρα:

πρός πόλιν:

τν κατοικουμένων:

ατός:                                                                                                            
          (4 μονάδες)4.  α) Να γράψετε τους τύπους των ρημάτων που ζητούνται στην παρένθεση
 
       Λύομαι    :     β΄ ενικό πρόσωπο οριστικής  παθητικού Αορίστου………………………………………
       γράφομαι:     γ΄ ενικό πρόσωπο ευκτικής  παθητικού Αορίστου………………………………………..
       σώζομαι :      β΄ ενικό πρόσωπο υποτακτικής  παθητικού Αορίστου……………………………………
       πράττομαι  :   α΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής  παθητικού Μέλλοντα……………………………….

                                                                                                                        (2 μονάδες)

β)  Να μετατρέψετε τις παρακάτω προτάσεις από την ενεργητική στην παθητική σύνταξη.

Ο βασιλεύς εδίωξε τους πολεμίουςΟ παιδοτρίβης διδάσκει τους παιδας.


                                                                                                                        (2 μονάδες)

5.  α) Να σχηματίσετε σύνθετες λέξεις της ν.ε. με α΄ συνθετικό το επίρρημα ε ή το μόριο δυσ- που να   αποδίδουν τις παρακάτω φράσεις:
αυτός που είναι δύσκολο να επιλυθεί
__________________
αυτός που ηχεί ευχάριστα
__________________
αυτός που πείθεται δύσκολα
__________________
αυτός που θραύεται εύκολα
__________________
                                                                                                                        (2 μονάδες)

β) Να συμπληρώσετε τη δεύτερη στήλη του πίνακα με λέξεις της α.ε. αντώνυμες αυτών της πρώτης στήλης:
λέξη
αντώνυμο
     πορος
                          


 
      εσεβής     δύσνοια
    δυσδαίμων
                                                                                                                        (2 μονάδες)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου